تفاهم‌نامه مشترک انجمن هیدرولیک ایران با IAHR

با هماهنگی و دعوت بعمل آمده توسط انجمن هیدرولیک ایران (IHA)، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷ در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (ICOPMAS 2018)، نشست صمیمانه‌ای بین اعضای اتحادیه علوم آب ایران و مشاور راهبردی و مدیر اجرایی اسبق انجمن بین‌المللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست (IAHR) برگزار گردید.

در این نشست رئیس انجمن هیدرولیک ایران، جناب آقای دکتر مسعود منتظری نمین ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجمن طی ربع قرن گذشته و معرفی اتحادیه آب، زمینه‌های تقویت همکاری‌های دو طرف را برای مشاور راهبردی انجمن بین‌المللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست، جناب آقای دکتر کریستوفر جورج تشریح نمودند. همچنین روز چهارشنبه ۷ آذرماه با توافق طرفین یادداشت تفاهمی برای انجام همکاری‌های مشترک با IAHR تنظیم گردید تا زمینه‌های مشارکت بیشتر انجمن هیدرولیک ایران با این انجمن بین‌المللی فراهم گردد.

در این یادداشت تفاهم بر همکاری تحقیقاتی در زمینه‌های هیدرولیک رودخانه و دریا، توسعه منابع آب و اکوهیدرولیک، همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در زمینه‌های مهندسی آب و مدیریت منابع آب، همکاری در برگزاری مشترک کنگره‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در مسائل جهانی آب، عضویت قانونی انجمن هیدرولیک ایران در IAHR، همکاری در ارتقای فعالیت‌های دانشجویی از طریق شبکه دانشجویان جوان حرفه‌ای IAHR و … تاکید شده است.

این یادداشت تفاهم به امضای دکتر مسعود منتظری نمین، رئیس انجمن هیدرولیک ایران (IHA) و دکتر کریستوفر جورج، مشاور راهبردی انجمن بین‌المللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست (IAHR) رسیده است.

تصاویر:

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *