خبرنامه هیدرولیک، شماره بهمن ماه ۱۳۹۷

شماره بهمن‌ماه ۱۳۹۷ خبرنامه هیدرولیک منتشر گردید. این شماره را از طریق لینک زیر می‌توانید دریافت نمایید:

سال ۲۴،  شماره ۳، بهمن‌ماه ۱۳۹۷

این خبرنامه بعنوان ویژه نامه یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در این سمینار در شهر اهواز توزیع و در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار گرفت. این ویژه نامه دربرگیرنده مطالبی در حوزه تخصصی مهندسی رودخانه مانند معرفی دوره کارشناسی ارشد و دکتری “رودخانه و اکوسیستمهای آبی” به قلم دکتر مهدی یاسی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران؛ گزارشی از اقدامات ساماندهی رودخانه های مرزی به قلم مهندس جبار وطن فدا، مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک، وزارت نیرو؛ معرفی رویکرد کلان سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه تالابها به قلم دکتر مسعود باقرزاده کریمی، مدیر اکوسیستمهای تالابی، سازمان حفاظت محیط زیست؛ سلسله اقدامات دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل کشور به قلم سرکار خانم مهندس غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، شرکت مدیریت منابع آب ایران و گزارشی از اقدامات دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان به قلم مهندس سید ابراهیم حسینی، رئیس دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل، سازمان آب و برق خوزستان می باشد. علاوه بر این، مطالب کاربردی دیگری همچون شماره های قبلی خبرنامه در این ویژه نامه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

جهت همکاری در شماره‌های بعدی خبرنامه هیدرولیک می‌توانید پس از عضویت در انجمن به عضویت در کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران درآیید.

عضویت در انجمن

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *