خبرنامه هیدرولیک، شماره شهریورماه ۱۳۹۸

شماره شهریورماه ۱۳۹۸ خبرنامه هیدرولیک با اندکی تاخیر منتشر گردید. علت این تاخیر اطلاع رسانی برگزاری دو رویداد مسابقه پایان نامه برتر و المپیاد هیدرولیک سال جاری به نام پروفسور حسین صدقی بود که اخیراً در هیات مدیره انجمن مصوب گردیده است. این شماره را از طریق لینک زیر می‌توانید دریافت نمایید:

سال ۲۵، شماره ۲، شهریورماه ۱۳۹۸ 

این ویژه نامه دربرگیرنده مطالبی در زمینه سیلاب ۱۳۹۸ به قلم دکتر امیر صمدی دبیر انجمن هیدرولیک ایران؛ گزارش سیل استان خوزستان به قلم دکترمهدی دریائی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز؛ گزارش سیل استان لرستان به قلم دکتر حجت اله یونسی استادیار دانشگاه لرستان، گزارش سیل شهر شیراز و استان کهکیلویه و بویراحمد به قلم دکتر محمد صدقی اصل دانشیار دانشگاه یاسوج، گزارش سیل استان گلستان به قلم دکتر سیدحسین مهاجری استادیار دانشگاه خوارزمی، گزارش سیل استان سیستان و بلوچستان به قلم دکتر امیر صمدی، گزارش معرفی پژوهشکده آب و انرژی های تجدیدپذیر جندی شاپور به قلم دکتر سیدمحمد اشرفی مدیر پژوهشکده و گزارشی از برگزاری یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران و برگزاری نشست تخصصی واکاوی سیلاب ۹۸-۹۸ می باشد. علاوه بر این، مطالب کاربردی دیگری همچون شماره های قبلی خبرنامه در این ویژه نامه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

جهت همکاری در شماره‌های بعدی خبرنامه هیدرولیک می‌توانید پس از عضویت در انجمن به عضویت در کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران درآیید.

عضویت در انجمن

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *