خبرنامه هیدرولیک، شماره فروردین ماه ۱۳۹۸

شماره فرودین ماه ۱۳۹۸ خبرنامه هیدرولیک بصورت ویژه نامه نوروزی منتشر گردید. این شماره را از طریق لینک زیر می‌توانید دریافت نمایید: 

سال ۲۵، شماره ۱، فروردین ماه ۱۳۹۸ 

این ویژه نامه دربرگیرنده مطالبی در زمینه آب و توسعه پایدار به قلم دکتر یوسف حسن زاده استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ معرفی برنامه ملی سازگاری با کم آبی در ایران (پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد) به قلم دکتر امیر صمدی؛ معرفی فیلترهای نانو، گزارشی از برگزاری دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی؛ برنامه سخنرانی ها، کمیته های تخصصی و کارگاه های آموزشی انجمن در سال ۱۳۹۸ می باشد. علاوه بر این، مطالب کاربردی دیگری همچون شماره های قبلی خبرنامه در این ویژه نامه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

جهت همکاری در شماره‌های بعدی خبرنامه هیدرولیک می‌توانید پس از عضویت در انجمن به عضویت در کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران درآیید.

عضویت در انجمن


اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *