دومین جلسه کمیته اعضای جوان

‌‌دومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید.

حاضرین جلسه:
دکتر امیر صمدی
مهندس سامانتا یوسفی
مهندس احمد فردوسی
مهندس مجتبی محمدی
مهندس سید احمد داورپناه

اهم موارد مورد بحث و بررسي در جلسه به شرح زير مي‌باشند:

  • در ابتدای جلسه پس از بررسی اسامی اعضای داوطلب برای سمت دبیر کمیته اعضای جوان، در نهایت آقای مهندس احمد فردوسی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.
  • با پیشنهاد اعضاء تصمیم گرفته شد که با شرکت‌های خارجی فعال در ایران که دارای نوآوری‌ها یا فعالیت‌هایی در زمینه آب هستند، در جهت برگزاری نشست‌های علمی مشترک با انجمن هیدرولیک ایران مذاکره گردد.
  • آقای دکتر امیر صمدی، از دبیر کمیته خواستند تا نامه‌ای برای مدیران گروه‌های آب و عمران دانشگاه‌های سراسر کشور آماده شود تا توسط ایشان، انجمن بتواند با دانشجویان هر دانشگاه ارتباط برقرار نموده و نمایندگانی در کلیه دانشگاه‌ها داشته باشد.
  • حاضرین جلسه در مورد محتوای خبرنامه، تعداد صفحات، تعداد چاپ و فرمت کلی آن بحث نمودند و آقای دکتر صمدی توضیحاتی پیرامون شرح وظایف مدیر داخلی، هیئت تحریریه و ویراستار خبرنامه دادند.
  • مقرر گردید که در صورت موافقت هیئت مدیره انجمن، قسمتی از خبرنامه به معرفی شرکت‌های مرتبط با حوزه آب و هیدرولیک اختصاص داده شود.

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

10th Meeting of IHA International Relations Committee

The 10th meeting of the IHA International Relations Committee was held on Thursday, February 30, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *