صدور پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب

به اطلاع اعضای محترم انجمن هیدرولیک ایران می رساند که بعد از ۳ سال پیگیری بعمل آمده، سرانجام پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید. اعضای هیأت موسس اتحادیه مشتمل بر ۱۱ انجمن علمی مرتبط با آب هستند و اعضای اصلی،علی البدل و بازرسان اصلی و علی البدل هیئت مدیره اتحادیه به شرح زیر می باشند:

الف- اعضای اصلی هیأت مدیره:
1- انجمن هیدرولیک ایران بعنوان رئیس هئیت مدیره
2- انجمن آب و فاضلاب ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
3- انجمن مهندسی رودخانه ایران بعنوان خزانه دار
4- انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران بعنوان عضو هیئت مدیره
5- انجمن مهندسی دریایی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره

ب- اعضای علی البدل هیأت مدیره
1- انجمن آبخیزداری ایران
2- انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

ج- بازرسان اصلی و علی البدل
1- انجمن آب‌شناسی ایران بعنوان بازرس اصلی
2- انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی بعنوان بازرس علی البدل

 

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *