نشست اتحادیه انجمن های علوم آب با مشاور معاون آب و آبفا وزیر نیرو

به دنبال وقایع سیلابی سال ۱۳۹۸ و درخواست معاونت آب و آبفا وزارت نیرو از اتحادیه انجمن های علوم آب برای پاسخ به سوالات تخصصی موجود در زمینه سیل گلستان، نشست صمیمانه ای با آقای دکتر مهدی ضرغامی مشاور معاونت آب و آبفا وزارت نیرو در روز چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در سالن شورا دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست آقای دکتر ضرغامی ضمن بیان برخی مسائل تخصصی موجود در سطح وزارت نیرو و راهکارهای همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی مرتبط با وزارت نیرو، در خصوص سوالات موجود از سیلاب فروردین ۹۸ گلستان توضیحاتی ارائه کردند. سپس اعضای محترم انجمن های علمی عضو اتحادیه علوم آب به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پیشنهاداتی برای همکاری در این زمینه ارائه نمودند. در نهایت مقرر شد آقای دکتر ضرغامی زمینه های همکاری اتحادیه با وزارت نیرو را بررسی و ارائه طریق نمایند.

 

تصاویر جلسه:

 

 

 

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *