نشست هيئت مديره انجمن هيدروليك با معاونت فني و پژوهش‌هاي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

روز سه شنبه مورخ ٢٠ آذرماه ١٣٩٧ هيئت مديره انجمن هيدروليك ايران با مهندس عيسي بزرگ‌زاده معاونت فني و پژوهش‌هاي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ديدار کردند و در خصوص زمينه‌هاي همكاري مشترك و مشاركت انجمن در برخي ماموريت‌هاي آن شركت در صنعت آب كشور بحث و تبادل نظر شد.

در اين نشست صميمانه اعضاي هيئت مديره انجمن ضمن ارائه گزارشي مختصر از تاريخچه، دستاوردها و فعاليت‌هاي ٢٥ سال گذشته؛ گزارشي از اقدامات انجام شده در دو سال اخير از جمله راه‌اندازي كميته هاي تخصصي انجمن؛ تشكيل اتحاديه علوم آب؛ پيگيري راه‌اندازي سازمان نظام مهندسي آب؛ انعقاد تفاهم‌نامه با IAHR و … ارائه نمودند و برخي خدمات قابل ارائه توسط انجمن هيدروليك ايران به شركت آب نيرو را تشريح نمودند.

در ادامه آقاي مهندس بزرگ‌زاده ضمن استقبال از همكاري با انجمن؛ به بيان شرايط كنوني كشور و محدوديت‌هاي موجود در زمينه همكاري‌هاي بين‌المللي پرداختند و برخي موارد پيشنهادي براي شروع اين همكاري‌ها را تشريح نمودند.

در پايان مقرر شد ضمن عضويت حقوقي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و تشويق همكاران به عضويت در انجمن، تفاهم‌نامه‌اي براي همكاري‌هاي مشترك با انجمن هيدروليك ايران منعقد گردد و در خصوص مشاركت آن شركت در كميته‌هاي انجمن، همكاري با IAHR و برگزاري كارگاه و نشست‌هاي تخصصي پيشنهاداتي مطرح و انجام گردد.

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *