چهارصد و سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید.

حاضرین جلسه:

دکتر مسعود منتظری نمین
دکتر مهدی یاسی
دکتر امیر صمدی
دکتر جابر سلطانی
دکتر محسن براهیمی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)
دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن)

غایبین:

دکتر مجتبی صانعی
دکتر مجتبی نوری
دکتر اکبر صفرزاده
دکتر محمد رستمی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)

اهم موارد مورد بحث و بررسی در جلسه به شرح زير می باشند:

  • مقرر شد در خصوص افزایش تعداد مقالات مجله هیدرولیک با کمیسیون نشریات وزارت علوم رایزنی گردد. آقای دکتر سلطانی این مسئولیت را برعهده گرفتند.
  • مقرر شد آقای دکتر یاسی درخواست ستاد احیای دریاچه ارومیه را برای خاتمه قرارداد فیمابین بررسی و نامه ای در این خصوص برای ستاد تهیه کنند.
  • مقرر شد مبلغ ۱۰ هزار تومان برای ثبت نام از دانشجویان عضو انجمن در جلسات سخنرانی اخذ گردد.
  • با درخواست هیئت تحریریه مجله هیدرولیک برای معافیت داوران از پرداخت هزینه های داوری مجله طبق دستورالعمل پیشنهادی موافقت گردید.
  • مقرر شد بازدید از سد سیاه بیشه در دستور کار انجمن قرار گیرد و هزینه های بازدیدها نیز حتی الامکان مقرون به صرفه منظور شود.
  • با درخواست حمایت انجمن از کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی مخالفت گردید.
  • آقایان دکتر یاسی، دکتر نوری و دکتر براهیمی بعنوان نمایندگان انجمن برای شرکت در جلسه کمیته سیل کنفرانس آبخیزداری در دانشگاه ارومیه انتخاب شدند.
  • درخواست آقای دکتر محمدنژاد از دانشگاه صنعتی قم مطرح و مقرر شد بررسی این موضوع بعد از دریافت نامه کتبی از معاونت پژوهشی دانشگاه مزبور در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد.
  • مقرر شد دبیرخانه انجمن در اسرع وقت با هماهنگی کمیسیون انجمن های علمی، برگزاری جلسه مجمع اتحادیه انجمن های علمی علوم آب را در دستور کار قرار دهد و همچنین جلسه ای نیز برای پیگیری نظام مهندسی آب برنامه ریزی شود.

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

10th Meeting of IHA International Relations Committee

The 10th meeting of the IHA International Relations Committee was held on Thursday, February 30, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *