چهارصد و سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید.

حاضرین جلسه:

دکتر مسعود منتظری نمین
دکتر امیر صمدی
دکتر جابر سلطانی
دکتر مجتبی صانعی
دکتر مجتبی نوری
دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن)
مهندس جبار وطن فدا

غایبین:

دکتر مهدی یاسی
دکتر اکبر صفرزاده
دکتر محسن براهیمی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)
دکتر محمد رستمی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)


در این جلسه آقای مهندس وطن فدا به دعوت انجمن هیدرولیک ایران به منظور بررسی وقایع سیلابی اخیر و تهیه بیانیه ای تخصصی در جلسه حضور یافتند. اهم موارد مورد بحث و بررسی در جلسه به شرح زير می باشند:

  • در ابتدای جلسه، آقای دکتر صمدی دبیر انجمن نقطه نظرات ارسال شده در خصوص وقایع سیلاب‌های سال ۹۸ از طرف انجمن‌های علمی عضو اتحادیه آب را برای سایر اعضا قرائت نمودند. سپس هریک از اعضا نظرات خود را در خصوص سیلاب‌های اخیر مطرح کردند.
  • در ادامه آقای مهندس وطن فدا به تشریح اتفاقات اخیر پرداختند و ضمن برشمردن چالش‌های موجود در زمینه مدیریت سیلاب اخیر، گزارشی از اقدامات بعمل آمده در زمینه مهندسی رودخانه در وزارت نیرو از گذشته تاکنون را به اعضای انجمن ارائه کردند. همچنین ایشان به طرح موضوعات کارشناسی در خصوص سیل‌های اخیر پرداختند و نقطه نظرات خود را برای تهیه بیانیه‌ای جامع در خصوص سیلاب‌های اخیر بیان کردند.
  • بعد از بحث مفصل پیرامون وقایع اخیر، مقرر شد در جلسه‌ای اوایل هفته آینده پیش نویس بیانیه توسط آقای مهندس وطن فدا و سایر اعضای هیئت مدیره بررسی و نهایی گردد.
  • بررسی سایر موارد به جلسه بعدی موکول گردید.

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

10th Meeting of IHA International Relations Committee

The 10th meeting of the IHA International Relations Committee was held on Thursday, February 30, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *