گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)- 12 دی ۱۳۹۸

جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی انجمن از ساعت ۱۰:۳۰ با حضور نماینده وزارت علوم (سرکار خانم دکتر سلطانی) رسمیت یافت اما بعلت عدم رعایت حدنصاب حاضرین، صورتجلسه ای تنظیم و برگزاری مجمع نوبت دوم به روز چهارشنبه 16 بهمن ماه در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران موکول شد.

تصاویر جلسه:

 

 

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *