گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)- ۷ شهریور ۱۳۹۸

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده انجمن ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه ۷ شهریورماه با حضور نماینده وزارت علوم (سرکار خانم آموزگار) و در محل سالن شورای پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر افشین هنربخش از دانشگاه شهرکرد بعنوان رئیس جلسه، دکتر سیدعلی ایوب زاده از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر احسان خواصی از دانشگاه زنجان بعنوان ناظر جلسه و سرکار خانم مهندس یاسمن طالقانی بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند. بعد از تشکیل هیئت رئیسه، آقای دکتر صمدی مفاد تغییرات اساسنامه انجمن که شامل موارد زیر بود را به ترتیب قرائت کردند که کلیه موارد به تایید مجمع رسید. در پایان آقای دکتر صمدی دبیر انجمن گزارشی از فعالیت دوره سه ساله هیئت مدیره انجمن از آذر ۹۵ تاکنون را نیز برای حاضرین در مجمع ارائه کردند و سپس حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

  • حذف تبصره 2 ماده 6 بند 6-5 اساسنامه انجمن
  • انتقال تبصره‌های ماده 10 اساسنامه انجمن به ماده 11 طبق نمونه اساسنامه جدید
  • اصلاح ماده 12 اساسنامه انجمن مطابق بند 12-2 نمونه اساسنامه جدید
  • انتقال تبصره ماده 12 به ماده 13 مطابق اساسنامه جدید
  • اصلاح ماده 13 بندهای 13-3 و 13-4 مطابق اساسنامه جدید
  • اصلاح ماده 16 بند 16-1 مطابق اساسنامه جدید

تصاویر جلسه:

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *