گزارش تصویری برگزاری سخنرانی آموزشی با موضوع معرفی فناوری مخازن ساحلی

در ادامه گزارش تصویری برگزاری سخنرانی آموزشی با موضوع معرفی فناوری مخازن ساحلی توسط آقای دکتر حسام فولادفر، مدیر گروه مهندسی رودخانه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و رئیس کمیته تخصصی مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران که با حضور ۵۶ نفر در گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در مورخ شنبه ۱۴ اردیبهشت برگزار شد، ارائه شده است.

تصاویر جلسه:

 

 

 

 

اخبار مرتبط

Photo Report of the 3rd Scientific Lecture, December 2021, Dr Yasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *