IHA Field Trips and Visits

گزارش بازدید بازه شهری رودخانه کرج (خردادماه ۹۸)

با همکاری کمیته تخصصی مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از بازه شهری رودخانه کرج شامل سدهای رسوبگیر برای تغذیه آبخوان شهریار و طرح نابسامان رودخانه کرج در ساحل پارک چمران، عصر روز شنبه ۱۱ خردادماه انجام گردید. آقای دکتر مهدی یاسی، نایب رئیس انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از بازه شهری رودخانه کرج

  نکات و قوانین بازدید: این بازدید صرفاً برای اعضای انجمن هیدرولیک ایران می باشد. شرکت در بازدید برای اعضای انجمن رایگان بوده و نیاز به ثبت نام ندارد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع بازدید در مقابل گروه مهندسی آبیاری و آبادانی …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید موسسه تحقیقات آب (خردادماه ۹۸)

با همکاری کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از آزمایشگاه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، صبح روز چهار شنبه ۱ خردادماه انجام گردید. آقایان دکتر مجتبی مهرآئین، رئیس کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی، دکتر سیدحسین مهاجری، رئیس کمیته تخصصی روابط بین الملل و دکتر شهاب امام زاده، …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید سد لتیان (اردیبهشت ماه ۹۸)

با همکاری کمیته تخصصی سازه ها و مدلهای هیدرولیکی انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از سد لتیان و تاسیسات وابسته، صبح روز سه شنبه ۱۰  اردیبهشت ماه انجام گردید. آقایان دکتر مهدی یاسی، نایب رئیس محترم انجمن و دکتر مجتبی صانعی عضو محترم هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید را بعهده …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از سد لتیان و تاسیسات وابسته

نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه و تاریخ انجام بازدید روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۸ لغایت ۱۵ می‌باشد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید موسسه تحقیقات آب (دیماه ۹۷)

  با همکاری کمیته تخصصی سازه ها و مدلهای هیدرولیکی انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از آزمایشگاه های تخصصی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، صبح روز چهارشنبه ۲۶ دیماه انجام گردید. آقای دکتر مجتبی صانعی عضو محترم هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید را بعهده داشتند. در ادامه تصاویری از …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید سد شهید رجایی ساری (دیماه ۹۷)

با هماهنگی بعمل آمده توسط رئیس انجمن هیدرولیک ایران جناب آقای دکتر مسعود منتظری نمین، بازدید از سد شهید رجایی ساری در روزهای پنج شنبه و جمعه ۶ الی ۷ دیماه انجام گردید. در ادامه تصاویری از این بازدید ارائه شده است. تصاویر بازدید:

جزییات بیشتر »