IHA Speeches

سخنرانی علمی با موضوع: «آشفتگی ناشی از شکست امواج: تلفیق بین مدل سازی عددی و اندازه گیری های میدانی با دقت بالا»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه 1 بهمن ماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه 2 بهمن ماه ساعت 14 لغایت 16 در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران …

جزییات بیشتر »

گزارش تصویری برگزاری سخنرانی آموزشی با موضوع سدهای لاستیکی: طراحی و اجرا

در ادامه گزارش تصویری برگزاری سخنرانی آموزشی با موضوع سدهای لاستیکی: طراحی و اجرا که توسط آقای مهندس محمود افسوس، کارشناسان ارشد شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران در گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در مورخ یکشنبه 1 دی ماه برگزار شد، ارائه شده است.   تصاویر جلسه:

جزییات بیشتر »

سخنرانی آموزشی با موضوع: «سدهای لاستیکی: طراحی و تجربیات ساخت»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز شنبه ۳۰ آذرماه و تاریخ برگزاری روز یکشنبه ۱ دیماه ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۷ در محل سالن رجب بیگی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران واقع …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «معرفی فناوری مخازن ساحلی»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۲۴ دی ماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «اکو هیدرولیک و شبیه سازی فیزیک زیستگاه های رودخانه ای»

نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۱۷ دی ماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به …

جزییات بیشتر »