جلسه هم اندیشی صاحب نظران برای تدوین بیانیه اتحادیه انجمن های علوم آب در خصوص سیلاب های سال 1398

برخی اعضای هیأت موسس اتحادیه انجمن های علوم آب همراه با بسیاری دیگر از اساتید دانشگاه و متخصصان صنعت آب کشور در جلسه هم اندیشی که روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران تشکیل گردید حضور بهم رساندند. در این جلسه بسیار صمیمی هریک از شرکت کنندگان به بیان دیدگاه های خود در خصوص وقایع سیلاب های اخیر پرداخته و نقطه نظرات تخصصی و کلیدی خود را بیان نمودند. در نهایت بعد ازقریب 4 ساعت بحث و تبادل نظر، اعضای اتحادیه نسبت به تدوین بیانیه رسمی برای اعلام نظر از جانب اتحادیه انجمن های علوم آب اقدام نمودند. 

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

10th Meeting of IHA International Relations Committee

The 10th meeting of the IHA International Relations Committee was held on Thursday, February 30, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *