جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک با نماینده و مدیر دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان آب و برق خوزستان

پیرو درخواست انجمن هیدرولیک ایران از شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ برای معرفی نمایندگانی از هر شرکت که علاقه‌مند به مشارکت در زمینه‌های فعالیت‌های انجمن در آن دستگاه و توسعه روابط فیمابین انجمن و متولیان صنعت آب استان موردنظر می‌باشد، در اولین اقدام، جلسه ای با آقای دکتر جواد احدیان، نماینده و مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان؛ سرکار خانم مهندس پورآصف، کارشناس دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان آب و برق خوزستان و با حضور آقای دکتر محمود شفاعی بجستان، پیشکسوت انجمن هیدرولیک ایران و سردبیر مجله هیدرولیک در روز چهارشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ۹۸ برگزار گردید. 

در این جلسه در خصوص فعالیت های سازمان آب و برق خوزستان و زمینه های همکاری مشترک با انجمن هیدرولیک ایران بحث و تبادل نظر شد و طرفین بر انعقاد تفاهم نامه ای برای همکاری مشترک در اسرع وقت تاکید نمودند. همچنین پیشنهاد گردید که شعبه ای از انجمن هیدرولیک ایران مطابق اساسنامه در اهواز و سازمان آب و برق خوزستان ایجاد گردد.

همچنین مقرر شد سازمان آب و برق خوزستان نسبت به عضویت حقوقی در انجمن هیدرولیک ایران اقدام نماید و مسئولیت برخی کمیته های تخصصی انجمن نیز به این سازمان واگذار گردد.

تصاویر جلسه:

 

 

اخبار مرتبط

10th Meeting of IHA International Relations Committee

The 10th meeting of the IHA International Relations Committee was held on Thursday, February 30, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *