خبرنامه هیدرولیک، شماره آبان ماه ۱۳۹۸

شماره آبان ماه ۱۳۹۸ خبرنامه هیدرولیک با همت اعضای کوشا و فعال کمیته جوان انجمن در زمان مناسب منتشر گردید. این شماره را از طریق لینک زیر می‌توانید دریافت نمایید:

سال ۲۵، شماره ۳، آبانماه ۱۳۹۸ 

این خبرنامه دربرگیرنده مطالبی در زمینه برگزاری کنفرانس های پیش رو، و همچنین شروع فراخوان برگزاری هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران می باشد. علاوه بر این، مطالب کاربردی دیگری همچون شماره های قبلی در این خبرنامه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

جهت همکاری در شماره‌های بعدی خبرنامه هیدرولیک می‌توانید پس از عضویت در انجمن به عضویت در کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران درآیید.

عضویت در انجمن

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *