خبرنامه هیدرولیک، شماره بهمن ماه ۱۳۹۸

شماره بهمن ماه ۱۳۹۸ خبرنامه هیدرولیک با همت اعضای کوشا و فعال کمیته جوان انجمن در زمان مناسب بعنوان ویژه نامه هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران منتشر گردید. این شماره را از طریق لینک زیر می‌توانید دریافت نمایید:

سال ۲۵، شماره 4، بهمن ماه ۱۳۹۸ 

این خبرنامه دربرگیرنده مطالبی در زمینه ارزیابی عملکرد انجمن، گزارش برگزاری المپیاد و مسابقه پایان نامه برتر، معرفی مجلات، نرم افزار و کتاب های مرتبط می باشد. علاوه بر این، مطالب کاربردی دیگری همچون شماره های قبلی در این خبرنامه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

جهت همکاری در شماره‌های بعدی خبرنامه هیدرولیک می‌توانید پس از عضویت در انجمن به عضویت در کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران درآیید.

عضویت در انجمن

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *