دعوت‌نامه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انجمن هیدرولیک-۱۳۹۸

بدین‌وسیله انجمن هیدرولیک ایران از اعضای پیوسته انجمن دعوت می‌نماید که در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن که در تاریخ پنجشنبه ۱۲ دی ماه سال جاری در محل تهران، خیابان ۱۶ آذر، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران، سالن شورای پردیس فنی، ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برگزار می‌گردد شرکت نمایند.

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش هیئت مدیره
  • ارائه گزارش بازرس
  • ارائه گزارش عملکرد مالی انجمن و تصویب صورت های مالی  و تراز مالی ۱۳۹۷
  • تصویب برنامه سالانه
  • انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن
  • سایر موارد

 

برای دریافت فرم اعلام کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن، فرم پیوست را تکمیل و به نشانی پست الکترونیکی انجمن (info@iha.ir) ارسال نمایید. 

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *