دومین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک (خرداد ۹۸)

دومین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ شنبه ۸ خردادماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر صمدی گزارشی از مقالات واصله و ارسال شده به دبیران تخصصی از ابتدای سال ۹۸ ارائه کردند و سپس اعضای هیئت تحریریه ضمن بررسی مقالات شماره تابستان ۹۸ نشریه، در خصوص سایر موارد جاری مجله از قبیل تسریع در فرایند داوری، امور ویراستاری و انتخاب دبیر تخصصی خارج از هیئت تحریریه نیز تصمیماتی اتخاذ نمودند. 

حاضرین جلسه:
دکتر سید علی ایوب زاده 
دکتر محمود شفاعی بجستان (سردبیر)
دکتر مجتبی صانعی
دکتر ناصر طالب بیدختی
دکتر مهدی یاسی
دکتر امیر صمدی (مدیر داخلی)

غایبین:

دکتر جواد فرهودی
دکتر سیدمحمدعلی بنی هاشمی
دکتر عبدالرضا کبیری سامانی
دکتر مسعود منتظری نمین (مدیر مسئول)

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

10th Meeting of IHA International Relations Committee

The 10th meeting of the IHA International Relations Committee was held on Thursday, February 30, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *