قطع نامه شانزدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک ایران

با سپری شدن ربع قرن از تأسیس انجمن هیدرولیک ایران، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ 15 و 16 شهریور ماه 1396 با همکاری انجمن و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار شد. شرکت‌کنندگان طی نشست‌های تخصصی و ارائه مقالات، بندهای زیر را مورد تأکید قراردادند.

1- ضرورت تصویب لایحه و راه‌اندازی سازمان “نظام‌ مهندسی آب”.

2- تشکیل و معرفی اتحادیه علمی علوم آب با مشارکت و همکاری 13 انجمن‌ علمی مرتبط با آب و محیط‌زیست شامل انجمن‌های: علوم و فنون دریایی ایران، علوم و مهندسی منابع آب ایران، مهندسی دریایی ایران، آبخیزداری ایران، آبیاری و زهکشی ایران، مهندسی آبیاری و آب ایران، سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران، مهندسی رودخانه ایران، هیدرولوژی ایران، آب و فاضلاب ایران، انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی و انجمن تونل ایران و انجمن هیدرولیک ایران. براساس جلسه مجمع عمومی اتحادیه (20/2/96)، انجمن هیدرولیک ایران، انجمن منابع آب ایران، انجمن آب و فاضلاب ایران و انجمن مهندسی دریایی ایران به عنوان اعضا اصلی اتحادیه و انجمن آبخیزداری و انجمن سطوح آبگیر باران به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. ضمناً انجمن هیدرولوژی ایران بعنوان بازرس اصلی و انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین انجمن هیدرولیک ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شد.

3- به‌کارگیری توانمندی تخصصی انجمن هیدرولیک ایران در ارزیابی و نظارت فنی- اقتصادی- اجتماعی- زیست محیطی بر طرح‌های ملی و کلان آب کشور، در مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری.

4- اجرای برنامه همکاری مشترک وزارت نیرو و دانشگاه‌های معین در مدیریت حوضه‌ای رودخانه‌های ایران.

5- استفاده از سامانه‌های هوشمند در مدیریت منابع آب و افزایش میزان بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و شهری.

6- مشارکت انجمن در اجرای پروژه‌های طرح احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌های کشور به منظور مقابله با پدیده رو به گسترش افت سطح آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌های کشور.

7- مدیریت ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌های داخل شهرها با رویکردهای نوین، و ضرورت هماهنگی ارگان‌های مرتبط شهری در طرح و اجرای سیمای فنی- ایمنی- زیست محیطی- گردشگری در سامانه رودخانه.

8- تدوین نظامنامه مدیریت سیلاب در سطح کشور (مصوب 1395) و اجرای نمونه رخدادهای سیلاب (شهری، منطقه‌ای، رهاسازی سیلاب از سدها، تندسیلاب‌ها، …) در سال آبی 97-1396؛ ارزیابی شیوه اجرا و تعاملات مدیریتی و فنی در مدیریت سیلاب‌ها؛ و بازنگری در نظامنامه.

9- توسعه سامانه‌های نوین هشدار سیل، به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب‌ها.

10- سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در بهبود و توسعه کمی و کیفی منابع آب با استفاده از فناوری‌های نوین، در راستای بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف، پساب‌ها و آب دریا.

11- همکاری بین صنعت و دانشگاه در اجرای طرح‌های کارورزی مرتبط با آب.

12- آینده‌پژوهی و پیش‌بینی وضعیت مدیریت منابع آب با تأکید بر اصل توسعه پایدار، و با توجه تغییرات رژیم اقلیمی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز داخلی و فرامرزی.

13- توجه ویژه به هیدرولوژی و هیدرولیک آب شهری علی‌الخصوص در زمینه شهرسازی و مواجهه با سیلاب‌های درون‌شهری برای کاهش خسارات جانی و مالی.

14- حضور و مشارکت مؤثر کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در کنفرانس‌های آب و محیط زیست.

15- توسعه دانش هیدرولیک به سمت همکاری با متخصصین علوم انسانی برای حل مسائل پیچیده مدیریت سازه‌های هیدرولیکی

16- تغییر نگرش از ارائه راهکارهای صرفاً سازه‌ای به سمت “مدیریت سازه‌های هیدرولیکی” و افزایش بهره‌وری در استفاده از آنها

 


					
									

اخبار مرتبط

نتایج نهایی هشتمین دوره المپیاد هیدرولیک ایران

پس از برگزاری مرحله اول و دوم هشتمین دوره المپیاد هیدرولیک ایران افراد زیر به …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *