پنجمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

پنجمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در محل اتاق شورای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار گردید.

حاضرین جلسه:

دکتر مسعود منتظری نمین- انجمن هیدرولیک ایران
دکتر میلاد لطیفی- انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر سیدعلی ایوب زاده- انجمن مهندسی رودخانه ایران
مهندس سیدهاشم افضلی – انجمن آب شناسی (هیدرولوژی) ایران (بازرس اصلی)

اهم موارد مورد بحث و بررسی در جلسه به شرح زير می باشند:

  • مقرر شد با آقای دکتر سامانی در خصوص برگزاری جلسه برای نظام مهندسی آب مذاکره شود.
  • مقرر شد طرح لوگو اتحادیه اصلاح و در جلسه آتی ارائه گردد.
  • مقرر شد نامه ای به وزارت علوم ارسال شده و درخواست گردد که از محل کمک های انجمن های علمی، اتحادیه آب نیز مورد حمایت قرار گیرد.
  • مقرر شد طرح سربرگ اتحادیه بعد از تعیین تکلیف وبگاه اتحادیه دنبال شود.
  • مقرر شد طی نامه ای به شرکت ها و صنایع مرتبط با آب، اتحادیه انجمن های علوم آب معرفی شده و از آنها برای عضویت در اتحادیه دعوت گردد.
  • مقرر شد طی نامه ای به آقای دکتر چاوشیان، در خواست گردد تا از اتحادیه انجمن های علوم آب در دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری دعوت بعمل آید.
  • جلسه آینده هیئت مدیره اتحادیه برای روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه ساعت ۱۶ تعیین شد.

تصاویر جلسه:

 

 

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *